CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU QUANG HẢI

  • KDC số 19 – Thôn Thạch Trụ Tây – xã Đức Lân – Huyện Mộ Đức – Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Số điện thoại: 0963 441 449-  0969 424 477
  • Email: ruouquanghai@gmail.com
  • Mã số thuế: 34K8003979

Liên hệ

Rượu Quang Hải

Địa chỉ:

Số điện thoại: 0963441449

E-Mail: ruouquanghai@gmail.com

0969424477